Værdigrundlag

I huset navigerer vi blandt andet ud fra vores værdisæt, som i høj grad er bærende for vores dagligdag. Vores tre værdier er:

Vi har varm og humørfyldt atmosfære

Det er for os centralt at vores hus er et sted med latter og varme – at her føles som et rart sted at være, for alle der kommer i huset. Alle som træder ind på matriklen bliver mødt nærværende og alle skal få følelsen af at blive set og mødt som et vigtigt individ, som har betydning i denne verden.

Vi udfører passioneret kerneopgaven med høj kvalitet

Det er essentielt for os have høj kvalitet, hele vejen rundt – vi skaber den mest ”næringsrige muld”, som giver bedst mulige betingelser for trivsel, læring, udvikling og dannelse, således vi bedst muligt, kan støtte udviklingen af glade livsduelige små mennesker.

Vi prioriterer aktiviteter med natur og nærvær fokus

Det er for os betydningsfuldt at børnene tilbydes alsidige aktiviteter, som hver stimulerer dem på forskellig vis. Vi prioriterer særligt at skabe muligheder for aktiviteter i og med naturen – vi stimulerer børnenes evne til at være detektiver som undersøger verden, samt aktiviteter der styrker deres evne til nærvær – både i samværet med andre og i nærværet med dem selv.