Værdigrundlag

I huset navigerer vi blandt andet ud fra vores værdisæt, som i høj grad er bærende for vores dagligdag.