Udvikling af sociale kompetencer

Som fagpersoner omkring børnene støtter vi dem i deres udvikling af sociale kompetencer. Disse udvikles gennem erfaringer med forskellige sociale processer f.eks. handling og passivitet, ansvar og ansvarsfrihed, styrke og svaghed, magt og afmagt, nærhed og konflikt. Sociale kompetencer udvikles ved, at indgå i relationer og samspil og derved også danne venskaber.

Sociale kompetencer i 0 – 3 års alderen er f.eks., at kunne udtrykke følelser og se og forstå andres behov, at kunne skabe kontakt til andre og etablere gensidige relationer til andre børn og voksne, at kunne argumentere, forhandle og samarbejde om fælles mål i f.eks. legen, at vide hvordan man handler i forskellige situationer, at kunne danne kammeratskaber og indgå i venskaber.

Sociale kompetencer i 0-5 års alderen er f.eks. evnen til, at kunne føle og udtrykke medfølelse for andre, at kunne etablere fællesskaber med andre, at kunne tilsidesætte egne behov, at være aktiv deltagende i konfliktløsning, at kunne respektere andres forskelligheder, at kunne ”aflæse” en leg og invitere sig ind i et legefællesskab.