Nærvær og indre ro

Tempoet i vores samfund går stærkt – både for børn og voksne. At lære at finde ro i sig selv - at være nærværende i sig selv, i sine aktiviteter og i sin relation med andre ser vi som en vigtig pædagogisk opgave og dermed et fokuspunkt for os voksne omkring børnene i Børnehuset Hellebæk.

At skabe rum for og igangsætte aktiviteter som giver mulighed for, at øve sig i at være til stede i det man laver og med dem man laver det med, samt at øve sig i at finde indre ro bl.a. via yoga, meditationsøvelser, drømmerejser og lignende aktiviteter tilpasset aldersgruppen.