Kultur og kulturelle udtryksformer

At give børnene mulighed for, at opleve forskellige former for kulturbegivenheder og kulturelle udtryksformer, at formidle kulturelle oplevelser og at give børnene udfordringer af æstetisk og kreativ karakter, har vi i Børnehuset Hellebæk mange års tradition for.

De små stimulerer vi bl.a. ved historiefortælling, højtlæsning, musik, dans, at tegne, male, eksperimentere med enkle visuelle udtryksformer og materialer. Som børnene bliver større og mere fortrolige med materialer og dem selv, tilbydes de forskellige kreative processer med et varieret udbud af materialer. Vi er bl.a i færd med, at ind kooperere elektroniske medier i vores hverdag, bl.a. ved f.eks., at børnene selv tager fotos og bruger det som element i egen historiefortælling. At opleve forskellige kunstnere f.eks. musikere, skuespillere, billedkunstnere, dansere eller lignende., at deltage i forskellige aktiviteter, som indeholder musiske og æstetiske udtryksformer, at opleve lokalmiljøets særpræg og kulturinstitutioner som f.eks. biblioteker, museer og andre faciliteter og ved at få indblik i andre menneskers kulturelle baggrund og livsformer, samt at opleve tilbagevendende traditioner og begivenheder.