Krop og bevægelse

Som fagpersoner er vi bevidste om værdien af at skabe rum, tid og relationer som giver mulighed for, at børnene kan udvikle deres grov- og finmotoriske kompetencer med udgangspunkt i deres aktuelle udviklingsniveau, udvikle deres styrke, udholdenhed og bevægelighed med udgangspunkt i deres aktuelle funktionsniveau, få varierende og mangfoldige bevægelsesmuligheder, som både vedrører dagliglivets færdigheder, idræt og æstetiske udtryksformer, få varierende og mangfoldige bevægelsesmiljøer der bygger på og stimulerer deres egne bevægelsesbehov og interesser - særligt ved, at bruge de muligheder der ligger i naturen og årstiderne.