Den alsidige personlige udvikling

Vi fagpersoner omkring børnene sørger for, at barnet får plads og mulighed for, at udfolde sig og opleve at kunne selv. Det enkelte barn får dermed mulighed for, at udvikle sig som et selvstændigt, stærkt individ, der kan tage initiativ og have medbestemmelse.

Som 0- 3 år kan det f.eks. være ved, at erhverve sig færdigheder som, at sidde, kravle, spise og drikke selv, rejse selv og begynde at gå, at udvise interesse og opmærksomhed for andre børn, efterligne andres handlinger og sætte ord på enkelte handlinger, at lege ved siden af andre – parallellege, at lege simple rollelege og danne venskaber.

Som 3-5 årig kan det være ved, at udvikle færdigheder såsom selvtillid og vedholdenhed, fantasi og kreativitet, selvstændighed og selvhjulpenhed, kendskab til egne styrker og færdigheder og at kunne foretage valg og sætte grænser.