Vores tre grundlæggende værdier

Udgangspunkt i det enkelte barn, og dennes potentiale igennem aktiviteter i fællesskabet

Det er vigtigt for os, at vores aktiviteter udspringer fra hvor vores børn er – hvad de hver især har behov for og hvad de kan stimuleres til. Vi ønsker at være dynamiske i vores tilbud, vi har traditioner i huset vi værner om, men vores pædagogiske tilbud skal tage udgangspunkt i hvad vores nuværende børnegruppe har behov for og allerede kan. Vi har stort fokus på de enkelte børn og planlægger aktiviteter for hele gruppen med udgangspunkt heri. At både have fokus på individet og fællesskabet ser vi som essentielt, da Individet skabes i sociale relationer og barnets deltagelse i sociale fællesskaber er en forudsætning for sund udvikling af både personlighed og sociale kompetencer.

Gensidigt og forpligtende nærvær i relationer og aktiviteter

Nærvær ser vi som den vigtigste ingrediens i samværet mellem os. Når nærværet er til stede er der mulighed for alt andet. Vi vægter både nærværet mellem børnene, familier og personalet, men også personalet imellem. Vi arbejder løbende på, at skabe de bedste betingelser for, at skabe rum for nærværet i en dagligdag med masser af impulser.

Høj kvalitet i det pædagogiske arbejde i hverdagen

Det er for os essentielt at, at der er mening med vores pædagogiske arbejde, og vi er bevidste om det i alt, hvad vi laver med børnene. Vi arbejder med læreplaner og pædagogiske mål for, at sikre os, at der er høj faglig kvalitet i vores arbejde med børnene.