Katrine

Jeg er særligt glad for den høje faglighed jeg har oplevet hos ledelse og personale i Børnehuset Hellebæk. Derudover er det dejligt at være i en lille institution med tæt kontakt mellem ledelse, forældre, børn og personale. Plus at være midt i skoven og tæt på stranden – så bliver det ikke bedre efter min mening.

I det pædagogiske arbejde er jeg særligt optaget af at det enkelte barn bliver støtte i sin udvikling, bliver set og hørt, og lærer at være en del af fællesskabet. Alle skal føle sig inkluderet og anerkendt. Jeg optaget af at bruge musik, rytmik og fortællinger til at støtte op om barnets udvikling. Både sprogligt, motorisk og socialt.

Desuden er det vigtigt for mig at være med til at sikre et godt forældresamarbejde.