Historie

Den 16. september 1949 åbnede Hellebæk Børnehave sine døre for første gang.

Behovet for pasning af børn var blevet større i takt med, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Grunden, huset og 10.000 kr. blev skænket af fabrikken Hellebæk Klædefabrik, hvor de ansatte kvinder selv havde et stort behov for at få passet børn.

Kommunen gav 32.000 kr. til at starte op for og tilbuddet til de 40 arbejderbørn, som var meldt ind.

Til at passe de 40 børnehavebørn blev ansat en leder, Fru Kieler, og en uddannet assistent. De kunne ansætte ikke-uddannede efter behov - dog højst 2. Derudover var tilknyttet en økonoma. Da det ikke var almindeligt med badeforhold i hjemmene tilbage i halvtredserne, afholdt man hver fredag store badedag. Alle børn skulle medbringe rent undertøj og et håndklæde, og så blev alle 40 børn vasket af de to uddannede folk nede i kælderen, hvor der var et stort baderum. De ikke-uddannede vaskede borde, stole og legetøj.

Allerede dengang afholdt man mange festlige arrangementer for børnene og deres forældre. Lotterier afholdt man for at få penge til legetøj. Bl.a. har traditionen med "havefesten" overlevet lige siden dengang og nu som høstfest i sensommeren.