Social udvikling

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter at børnene trives og indgår i sociale fællesskaber, udvikler empati og udvikler relationer. Forskellighed ses som ressource og bidrager til børnenes demokratiske dannelse.