Natur, udeliv og science

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter at børnene får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed, lyst til at udforske naturen og som giver mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen og som giver børnene en begyndende forståelse af betydningen af en bæredygtig udvikling. Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter også at børnene aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.