Kultur, æstetik og fællesskab

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter at børnene indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter også at børnene får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.