Kommunikation og sprog

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter at børnene udvikler sprog, der bidrager til at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. Børnene opnår i huset erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og idéer, som de kan anvende i de sociale fællesskaber.