Alsidig personlig udvikling

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter at børnene udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette sker på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter også samspil og tilknytning mellem børn og de pædagogiske medarbejdere og børn imellem. Hverdagen er præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så børnene udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber - også i situationer der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.