Læreplanstemaer

I Børnehuset Hellebæk arbejder vi ud fra seks overordnede læreplanstemaer 

Hvert læreplanstema er forbundet med de andre læreplanstemaer og rummer tilsammen de forskellige kompetenceområder, som børnene løbende udfordres med i dagligdagen.

 

Alsidig personlig udvikling

Opdateres...

Social udvikling

Opdateres...

Krop, sanser og bevægelse

Opdateres...

Natur, udeliv og science

Opdateres...

Kommunikation og sprog

Opdateres...

Kultur, æstetik og fællesskab

Opdateres...