Forældrebestyrelsen

Christian Helwigh

Næstformand

Line Pociot

Bestyrelsesmedlem

Jakob Rosenkilde

Bestyrelsesmedlem

Lars Dam

Bestyrelsesmedlem

Mikkel Lassen

1. suppleant

Christina Toft

2. suppleant

Thomas Grauslund Nielsen

Kommunerepræsentant

Nanna Gal Ostenfeld

Personalerepræsentant

Susanne Rohlin Madsen

Suppleant for Personalerepræsentant