I Børnehuset Hellebæk er fælleskabet en grundværdi. Vores livssyn er, at individet udvikler sig i fælleskabet, da det er i fælleskabet, at individet afprøver og tillærer sig nye kompetencer samt at individet og fællesskabet påvirker hinanden. Vi mener, at alles stemmer og meninger er vigtige.

Børn:

Alle børn skal opleve, at de har en betydning i og for fællesskabet. Vi møder børn med empati og omsorg i hverdagen. Vi er nysgerrige på deres handlinger og er undersøgende på motivet bag deres handlinger.

Forældre:

Vi er inddragende og opsøgende i vores samarbejde med forældre. Vi er altid nysgerrige efter forældrenes oplevelser af deres barn hverdag og trivsel. Vi er ærlig og åben i det daglige samarbejde. Vi inddrager altid forældres viden om deres barn i vores arbejde og har altid løbende dialog omkring deres barns udvikling og trivsel.

Kollegaer:

Vi anerkender styrken, at i vi som kollegaer har forskellige kompetencer og erfaringer. Dette bruger vi i vores daglige arbejder på at kvalificere vores handlinger og synspunkter. Hvis vi møder modstand, er vi altid nysgerrige på, hvilken viden eller holdninger, der ligger til grund for dens andens mening. Vi har tillid til hinandens faglighed.

I Børnehuset Hellebæk ligeværdige relationer en grundværdi. Vores børnesyn er at relationen er værktøjet til al udvikling. Det er her, at vi møder det enkelte individ med tillid, omsorg, nærvær og anerkendelse.

Børn:

Børn skal mødes af rummelige, rolige, kreative og kærlige voksne i huset. Vores fokus er på relationen og processene frem for aktiviteten og produktet. Det er ikke altid vigtigt, om vi når på tur, men det er vigtigt barnet er blevet set, mødt, hørt, forstået og guidet i processen. Vi ser os selv som rollemodeller for det enkelte barn, og understøtter barnet i at udvikle og skabe en stærkt relations kompetence.

Forældre:

Vi tror på at et tæt, åbent og ærligt forældresamarbejde har en stor betydning for det enkelte barns trivsel. Vi tør være ydmyg og nysgerrige sammen med forældrene, da vi mener dette skaber en mere ligeværdig relation. Vi skal ikke som professionelle altid kende svaret på udfordringer, men sammen med forældre været undersøgende på udfordringerne.

Kollegaer:

Vi viser respekt for vores kollegaer. Det betyder fx at vi siger godmorgen og farvel og lytter til hinandens synspunkter. Det er vigtigt, at vi som kollegaer i huset altid arbejder mod samme mål, men måske vi ikke altid er enige om vejen derhen. Derfor tør vi være ærlige også, når det er svært. Dette gør vi ved ikke at bebrejde hinanden, men i stedet ytre os sammen. Vi er loyale, tolerante og engagerede i hinandens arbejde.    

I Børnehuset Hellebæk er legen og den legende tilgang en grundværdi. Vores livssyn er, at legen skaber samhørighed, venskaber, fantasi og skaber mulighed for, at børnene kan udvikle deres sociale kompetencer. Ved at have en legende tilgang i vores dagligdag, skaber det kvalitet i læringsmiljøerne, og det gør det til et sjovt miljø at være barn i.

Børn:

Vi bruger legen som et redskab i hverdagen. Børn er kreative og eksperimenterende i deres måde at bruge deres omgivelser, hvilket vi understøtter ved ikke at havde mange regler i hverdagen. På denne måde skaber vi rum for det enkelte barns muligheder for at udvikle disse kompetencer. Samtidig deltager vi som voksne også ligeværdigt under legens præmisser, hvilket betyder, at vi skal slippe kontrollen og lade os legens univers føre an. Det kan fx være, at det at skulle på legepladsen bliver til en rumrejse, der kræver at, vi har rumdragter på.

Forældre:

At have en legende tilgang til vores forældresamarbejde kræver mod. Vi er modige og tør vise forældrene vores indre legebarn. Vi spiller en vigtig rolle i at skabe de gode legemiljøer og må ikke lade os stoppe af vores egen forfængelighed. Det betyder, at forældre nogle gange må vente på, at rummanden har tid.

Kollegaer:

At havde en legende tilgang i kollegaskabet kræver, at vi ikke tager os selv eller hinanden alt for højtidligt og har mod på at være os fjollede og fantasifulde. Vi skal skabe et rum, hvor vi tør være eksperimenterende og lave fejl i vores søgen efter en høj faglighed.